Projemiz

Türkiye’de son 25 yıldaki büyüme eğilimlerinin  sürmesi durumunda 2020 yılında, yolcu trafiğinin  bugün ki düzeyinin yaklaşık 3,3 katına (540 milyar yolcu/km), yük trafiğinin ise 2,5 katına (300 milyar ton/km) çıkacağı tahmin edilmektedir.
 

Bu tahmin edilen artış göz önüne alındığında ulaştırma  sektöründe enerji verimliliğini arttırıcı çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar proje konusunu oluşturmaktadır.  
 

Ülkemizde toplam enerji tüketimi içerisinde %14’lük  paya sahip olan ulaştırma sektöründe, verimlilik sağlayıcı çalışmaların ortaya koyulması ile bu alanda tüketilen enerji miktarının düşürülmesi proje amacımızı oluşturmaktadır.
 

Proje kapsamında belirlenen hedefler şu şekildedir.

• Motorlu taşıtların yenilenemez enerji kaynaklı yakıt tüketimini azaltmak,

• Toplu taşımada ve yük taşımacılığında demiryollarının payını artırmak,

• Şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt israfını önlemek,

• Doğaya salınan zararlı gaz emisyonu seviyesini düşürmek